Skoraj dve stoletji nazaj
dobili smo jo v naš kraj.
Šla je iz Dunaja v Trst
in vmes čez Zidani most.

Razvila nam je trgovino,
po njej smo dobivali zlatnino,
po njej vozili so se bogati gospodi
in vsi mogoči narodi.

Peljala te je do morja,
prav tja do obzorja.
Še dobro za njen prihod,
saj z njo lahko si malo šel od tod!

Nina Razgoršek, 9. a