Pred 170-timi leti
tu začeli so se izleti.
Sem železnico so pripeljali
in hitro iz Ljubljane v Maribor nas popeljali.

Tu in tam so ponoreli
mimo nas vsak dan drveli,
nam trgovce oslabili,
oni trg so pridobili.

Žan Hedžet Kostanjšek, 9. b