V mesecu maju in juniju je na naši šoli potekal natečaj za naj pesnika. Učenci so morali napisati pesem na temo “POČITNICE”.
V 1. triadi je zmagovalka Ana Hartman, učenka 2. a-razreda, 2. triadi je zmagovalec Blaž Krušič, učenec 4. a-razreda, v 3. pa Larisa Tojnko iz 7.a-razreda. Nagrajene pesmi lahko preberete na literarnih straneh.
Čestitamo vsem pesnikom za odlične pesmice.

Eva Šalamon 7. a