V četrtek, 6. 4. 2017, so se učenci OŠ Ljubečna udeležili podelitve priznanj za uspešno opravljeno bralno značko. Prireditev je popestril Žiga X Gombač. Pripovedoval jim je, kako piše ter kako so se začele rojevati njegove zamisli za pisanje izvrstnih zgodb. Opisal je njegovo izmišljeno jutro in njegovo prvo zgodbo Jastrebov let. Potem je učencem in zlatim bralcem podelil priznanja. Gospod ravnatelj je na koncu nadobudnim bralcem še namenil nekaj besed.

Bralno priznanje je osvojilo več kot 300 učencev.
Čestitamo vsem, ki so osvojili priznanje za bralno značko.

Eva Šalamon in Vita Peserl